Νέα

Πρόγραμμα εξ’αποστάσεως κατάρτισης Επιστημόνων

Δικαιούχοι Δικηγόροι, Ιατροί, Μηχανικοί, Λογιστές, Εκπαιδευτικοί, Ερευνητές

Αναμένεται η προκήρυξη νέου επιδοτούμενου προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας , που θα αφορά σε εξ’ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση, για 166.000 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στόχος του προγράμματος, θα είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων του αντίστοιχου κλάδου (Δικηγόροι, Ιατροί, Μηχανικοί, Λογιστές, Εκπαιδευτικοί, Ερευνητές).

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί  με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και θα περιλαμβάνει:

  • Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών  για την κάθε ειδικότητα.
  • Πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 600 € (σε 2 δόσεις).

Οι δικαιούχοι θα προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους:

  • Δικηγόροι
  • Ιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγοι / Λογιστές
  • Εκπαιδευτικοί και Ερευνητές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *