Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών , Πληττόμενων Από Τον COVID-19

Η Δημότης Συμβουλευτική αναλαμβάνει να υλοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά τους κάτωθι έξι επιστημονικούς κλάδους:

 1. Δικηγόρους
 2. Γιατρούς(συμπεριλαμβανομένων των οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
 3. Μηχανικούς/αρχιτέκτονες
 4. Οικονομολόγους/Λογιστές
 5. Εκπαιδευτικούς
 6. Ερευνητές

Στόχος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων επιστημόνων με εμπέδωση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων χρήσιμων για το επάγγελμα ή το λειτούργημά τους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την επαγγελματική εμπειρία τους καθώς και εντέλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων τους.

Ποιες Υπηρεσίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας e-learning
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Λεπτομέρειες Προγράμματος

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι συνολικού ύψους 600 ευρώ για κάθε ωφελούμενο
 • Η υλοποίηση του προγράμματος καθώς και η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου.
 • Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης, θα ενημερωθείτε εκ νέου για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 2610 336609 & 6944 422219
Υπεύθυνος: Σολωμός Χρήστος,Δ/νση: Β. Ηπείρου 91, Πάτρα
ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Κε.ΔΙ.Β.Μ.