Ποιοι είμαστε

Η εταιρία ΔΗΜΟΤΗΣ Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Με συνεχή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για κάλυψη του συνόλου των αναγκών του πελάτη, η εταιρία καθιερώθηκε γρήγορα στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των στόχων της, η επιχείρηση εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και αναζητά συνεργασίες που της προσδίδουν τεχνογνωσία και σύγχρονη ενημέρωση.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΔΗΜΟΤΗΣ Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Εμπειρία χρόνων

Αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένο δυναμικό, με πολυετή εμπειρία και βαθιά εξειδίκευση στους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η δραστηριότητα της εταιρίας καλύπτεται από ISO 9001 για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει.

Τα θετικά σημεία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας

  • Η εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα στα οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Η στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
  • Η άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας
  • Το ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών