Νέα – Προσκλήσεις


Ιούλ

24

2022
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η επιχείρηση ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 5.000,00 €. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 20.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020...

Περισσότερα


Μαρ

31

2020
Πρόγραμμα εξ’αποστάσεως κατάρτισης Επιστημόνων

Πρόγραμμα εξ’αποστάσεως κατάρτισης Επιστημόνων

Πρόγραμμα εξ'αποστάσεως κατάρτισης Επιστημόνων Δικαιούχοι Δικηγόροι, Ιατροί, Μηχανικοί, Λογιστές, Εκπαιδευτικοί, Ερευνητές αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση, για 166.000 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.


Δεκ

01

2019
Πρόγραμμα κατάρτισης σε Δήμους & Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα κατάρτισης σε Δήμους & Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»   Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του...

Περισσότερα


Ιούν

29

2019
Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες & Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες & Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»   Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).   Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας...

Περισσότερα


Απρ

20

2019
Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»   Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).   Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας...

Περισσότερα


Μάι

03

2018
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Α.Κ.Ο.Α. (5-6)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Α.Κ.Ο.Α. (5-6)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΕΣΤ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  ΟΠΤΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  Α.Κ.Ο.Α (5-6) Σκοπός του. σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στη διαδικασία χορήγησης, βαθμολόγησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων του Ανιχνευτικού Κριτηρίου Οπτικής Αντίληψης (5-6) του μοναδικού σταθμισμένου ΤΕΣΤ για τις αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού.   ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το σεμινάριο  στηρίζεται:  ΣΤΟ ΤΕΣΤ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ     ΟΠΤΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  Α.Κ.Ο.Α(5-6)» που είναι το μοναδικό σταθμισμένο τεστ αποκλειστικά για...

Περισσότερα


Μαρ

21

2018
Data Protection Officer logo

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018....

Περισσότερα


Μαρ

21

2018
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα PTE General έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Τα PTE General απαρτίζονται από δύο μέρη:...

Περισσότερα


Μαρ

20

2018
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ

Το Κε.Δι.Β.Μ.1 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ υλοποιεί σεμινάρια Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.