Προγράμματα Κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ, πιστοποιημένος φορέας Εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ, σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά προγράμματα, με των οποίων την παρακολούθηση, αποκτάτε πρόσθετη τεχνογνωσία ως ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝΕΡΕΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.
Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και για τις τρείς κατηγορίες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ:

ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ