Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων 18-24 (Εξαγωγικό Εμπόριο & Πρωτογενής Τομέας)

Το Κε.Δι.Β.Μ.1 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ υλοποιεί σεμινάρια Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ