Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

Η ΔΗΜΟΤΗΣ Συμβουλευτική ΕΠΕ,  δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών της στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι :

  1. Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων :
  • Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
  • Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) από πλευράς του επενδυτή.

 

  1. Τεχνολογίες Πληροφορικής :

Σχεδιασμός συστημάτων πληροφοριακής υποστήριξης επιχειρησιακών λειτουργιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.