Σεμινάρια Security

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α με βάση τα πρότυπα του ΚεΜεΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Με βάση τα νέα δεδομένα που επιφέρει στον χώρο των ΙΕΠΥΑ η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 4892/1/76-Γ που εκδόθηκε και αφορά στον καθορισμό τον τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του Νέου Διοικητικού Προσωπικού & Φύλαξης εταιριών, διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία και τα πρότυπα του ΚεΜεΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), που είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.