Σεμινάρια – Πιστοποιήσεις

Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ και ΥΠΕΚΑ σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά.

Tα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι σχεδιασμένα με στόχο την πληρότητα, τη ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την προετοιμασία πιστοποίησης τους από τον αρμόδιο φορέα (ΤΕΕ).


Προγράμματα

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων

Eυρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Προγράμματα Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO)

Σεμινάρια-Πιστοποιήσεις

BARISTA
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)