Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας

 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε όσους σχεδιάζουν τα πρώτα τους βήματα στον εργασιακό στίβο ή βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους και επιθυμούν να ανακαλύψουν τρόπους να ανιχνεύσουν ατομικά χαρακτηριστικά και επαγγελματικές δεξιότητες, να σχεδιάσουν προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης, να πληροφορηθούν για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τη μεθοδολογία αναζήτησης κατάλληλης εργασίας και προσέγγισης εργοδοτών.

Είναι κατάλληλο για εκείνους που έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν την τυπική εκπαίδευσή τους και θέλουν να λάβουν τις βασικές γνώσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσουν να αναπτύξουν προσωπικές τακτικές, για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή για την αναζήτηση της κατάλληλης εργασίας.

Ο εκπαιδευόμενος επίσης μπορεί να επιζητά να αναπτύξει (ή να αυξήσει) την ικανότητα χειρισμού διάφορων τεχνικών και μεθόδων, ώστε να προσδιορίσει την εργασία που του ταιριάζει και να αναζητήσει εργοδότη αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Οι εκπαιδευόμενοι θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σχετικά με την αγορά εργασίας, τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος, τα προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλματος και τις σύγχρονες διαδικασίες και μεθόδους αναζήτησης κατάλληλης εργασίας.
  • Θα αποκτήσουν τις σχετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές διαδικασίες εντοπισμού και παρουσίασης των προσόντων τους.
  • Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα προετοιμασίας του επαγγελματικού φακέλου και σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου, αλλά και στις τεχνικές μιας επιτυχημένης συνέντευξης.