Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων

Κλειδί για την Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις συνεχείς τεχνολογικά αλλαγές.

Η παροχή ποιοτικών & σύγχρονων υπηρεσιών κατάρτισης αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Το Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ σχεδιάζει, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Για Απόκτηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Βάσει εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται γεωργικά φάρμακα από το Νοέμβριο του 2015.

Σεμινάρια Security

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α με βάση τα πρότυπα του ΚεΜεΑ για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Με βάση τα νέα δεδομένα που επιφέρει στον χώρο των ΙΕΠΥΑ η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 4892/1/76-Γ που εκδόθηκε και αφορά στον καθορισμό τον τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του Νέου Διοικητικού Προσωπικού & Φύλαξης εταιριών, διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία και τα πρότυπα του ΚεΜεΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), που είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.

 

Σεμινάρια Barista

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νεοεισερχόμενους στον χώρο του καφέ – μπαρ και της καφετέριας, αλλά και σε σπουδαστές και αποφοίτους τουριστικών σχολών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν αποτελεσματικά στον χώρο αυτό.

 

Προγράμματα κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριότητας και αριθμό εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούνται να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.