Νέα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα PTE General έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Τα PTE General απαρτίζονται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking. Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος στη Μεγάλη Βρετανία. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αποτυχίας παρέχονται σχόλια σε κάθε εξεταζόμενο σχετικά με την απόδοσή του στη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να βελτιωθεί καλύπτοντας τα κενά του.

Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το επίπεδο 4, ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο 5.

Τα PTE General βασίζονται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

Πλεονεκτήματα

✓ Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)

✓ Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα

✓ Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2

✓ Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια

✓ Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες

✓ Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας

✓ Από το δεύτερο μέρος του listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing.

✓ Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες

✓ Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων

✓ Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος

✓ Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet

✓ Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο

 

Διεθνής Αναγνώριση

Τα PTE General είναι αναγνωρισμένα διεθνώς από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ και γίνονται αποδεκτά σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις διαπιστεύονται από το Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *