Νέα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Α.Κ.Ο.Α. (5-6)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΕΣΤ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  ΟΠΤΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  Α.Κ.Ο.Α (5-6)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στη διαδικασία χορήγησης, βαθμολόγησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων του Ανιχνευτικού Κριτηρίου Οπτικής Αντίληψης (5-6) του μοναδικού σταθμισμένου ΤΕΣΤ για τις αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το σεμινάριο  στηρίζεται:  ΣΤΟ ΤΕΣΤ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  ΟΠΤΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  Α.Κ.Ο.Α(5-6)» που είναι το μοναδικό σταθμισμένο τεστ αποκλειστικά για τις αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού. Περιλαμβάνει 8 Υποτεστ τα οποία εξετάζουν όλους τους τομείς της οπτικής Αντίληψης και έχει παιγνιώδη μορφή, η χορήγηση του είναι ατομική με μέσο χρόνο χορήγησης 20΄ λεπτά.

TO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

 • Νηπιαγωγούς,
 • Δασκάλους Ειδικής αγωγής,
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς Ψυχολόγους,
 • Εργοθεραπευτές και
 • Λογοθεραπευτές

Θεματολογία

 • Εισαγωγικές Έννοιες: Από την Αίσθηση στην Αντίληψη
 • Η Γνωστική Λειτουργία της Αντίληψης
 • Θεωρίες Οπτικής  Αντίληψης
 • Οπτική Αντίληψη-Διαταραχές Οπτικής Αντίληψης-
 • Ασκήσεις Βελτίωσης των διαταραχών.
 • Η Λειτουργία του Οπτικού συστήματος
 • Αιτίες Μειωμένης Όρασης
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης οφθαλμολογικών προβλημάτων
 • Λόγος και Οπτική Αντίληψη
 • Η Μάθηση πέρα από την Αντίληψη
 • Η επιστήμη της ψυχομετρίας – Η Σημασία της Ανίχνευσης
 • ΤΕΣΤ Ανίχνευσης Διαταραχών Οπτικής Αντίληψης (5-6)
 • Βιωματικό εργαστήριο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παροχές Σεμιναρίου

 • Το υλικό του test σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πιστοποίηση έπειτα από την κατάθεση σχετικής εργασίας &
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου Διάρκειας 40 ωρών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *