Voucher για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Επιταγή Εισόδου για νέους Ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής Εμπειρίας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  •     Έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
  •     Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  •     Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  •     Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών.
  •     Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου θα ανέρχεται σε 2.240€ για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.410€ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕ