Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΕΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Το Κέντρο κατάρτισης και συμβουλευτικής, ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ, στο πλαίσιο του έργου “Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων” του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους συγχρηματοδοτούμενα απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο .(Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΕΚΟ)

(Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΕΚΟ)

Το Κέντρο κατάρτισης και συμβουλευτικής, ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ, στο πλαίσιο του έργου “Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων” του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους συγχρηματοδοτούμενα απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(ΚΩΔ. 1)

ΑΜΑΛΕΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

20

550

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

(ΚΩΔ. 17)

ΑΘΗΝΑ

20

550

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

20

550

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΚΩΔ. 9)

ΠΡΕΒΕΖΑ

20

550

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

(ΚΩΔ. 12)

ΑΡΤΑ

20

550

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΚΩΔ. 11)

ΑΡΤΑ

20

550

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΚΩΔ. 7)

ΑΓΡΙΝΙΟ

20

550

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

(ΚΩΔ. 15)

ΛΕΥΚΑΔΑ

20

550

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(ΚΩΔ. 20)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20

550

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΚΩΔ. 3)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20

550

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ

ΤΕΙ ΑΕΙ