Νέο πρόγραμμα Voucher Υγείας

Voucher για 1.200 για ανέργους ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Υγεία με επίδομα 7.800 ευρώ.
Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρία και πρακτική) είναι 1.200 ώρες με βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔY.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ:

  • Νοσηλευτές
  • Οικονομολόγοι
  • Διοικητικού
  • Πληροφορικής
  • Επισκέπτες Υγείας
  • Διοίκηση Μονάδων Υγείας